Transitie Management

Het managen van een transitie hoort bij het management, dat integraal verantwoordelijk is. Apart laten aansturen door iemand die gebrandmerkt is als De Verandermanager is dan ook uit den boze. Dus moet management het dan maar zelf uitzoeken? Nee, een transitie vraagt centrale coördinatie, onderlinge afstemming, begeleiding en ondersteuning. Daar is De Transitiepraktijk voor.

De praktijk staat onder leiding van een Transitiemanager en bevat de volgende expertises:

 • veranderkennis en kunde voor het ontwikkelen van één effectieve organisatie
 • procesmodellering en opzetten van proceseigenaren
 • administratieve ondersteuning voor het maken van templates en rapportages
 • intervisie, coaching en mediation vaardigheden
 • communicatie  (webmaster & tekstschrijver)
 • HR en financiën (bij reorganisaties)

Vanuit de transitiepraktijk worden nieuwe initiatieven gestart, deelnemers met elkaar inhoudelijk en procesmatig verbonden, wordt de transitie gedefinieerd en bewaakt, communicatie naar de organisatie en omgeving verzorgd, reviews en bijeenkomsten georganiseerd en ondersteuning geboden. Inhuur van expertise loopt ook via deze praktijk.

Het inrichten van een Transitiepraktijk biedt de volgende voordelen:

 • Integrale en samenhangende ontwikkeling, waardoor meer effect tegen lagere kosten;
 • Centraal georganiseerd overzicht, communicatie en coördinatie van de organisatieontwikkeling;
 • Maximaal hergebruik van expertise en kruisbestuiving van kennis;
 • Grip op inhuur, introductie van externe aanpakken, taalgebruik en daarmee kosten;
 • Sturing op samenhang tussen initiatieven en deelontwerpen;
 • Alle afdelingen zijn betrokken en de inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt in de lijn.