Artikelen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Doorbreken-taboes_1024-300x300.pngVerantwoordelijk voor Meningsuiting
Onze democratie heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Helaas lijkt het steeds meer een vlag op een amorele modderschuit. Het is een vrijbrief verworden om van alles eruit te flappen dat niet door de beugel kan. Hierin nemen opportunistische presidenten, premiers en politici het voortouw. Lees verder…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hoe-gedrag-eenvoudig-verandert-150x150.jpgHoe gedrag eenvoudig verandert
We worstelen met gedragsveranderingen. Dat komt vooral doordat de conventionele aanpak niet echt werkt. Dat is de verandermethode van management is verantwoordelijk en eerst bedenken wat te veranderen om het bedachte vervolgens te laten doen. Om gedrag snel en eenvoudig te veranderen geldt geen woorden maar daden, waarbij de lerende zelf verantwoordelijk is om zich ander gedrag eigen te maken. Lees verder…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hoe-gedrag-integraal-verandert-150x150.jpgHoe gedrag integraal verandert
In ‘Hoe gedrag eenvoudig verandert’ is het gedragsraamwerk van The Change Driver uit de doeken gedaan. Het laat zien dat gedrag spelenderwijs ontstaat in een samenspel tussen Lichaam, Emotie, Gedachten en Omgeving. Samen vormen ze de LEGO-bouwstenen van gedrag. Een verandering in één van deze bouwstenen kan al leiden tot een verandering in gedrag. Lees verder…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Dubbele_moraal-150x150.jpgHet Organiseren van de Dubbele Moraal
In deel 1 van deze serie is uiteengezet hoe we op onbegrijpelijke wijze onvolwassen organiseren volgens de ouder-kind relatie. Een relatie die onverantwoord gedrag in de hand werkt waar steen en been over wordt geklaagd. En dat terwijl de oplossing zo voor het grijpen ligt. Gewoon iedere volwassene verantwoordelijk voor eigen daden. De volgende weeffout gaat over het organiseren van de dubbele moraal. Lees verder…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Kolossaleweeffouten1-150x150.pngHet Organiseren van Onvolwassenheid
Ooit wel eens verwonderd over het hedendaagse organiseren? Ik wel. En eigenlijk steeds vaker. Vooral over de kromme overtuigingen die totaal niet te rijmen vallen met het gezonde boerenverstand. Om maar niet te spreken van de vanzelfsprekendheid waarmee klakkeloos absurde tegenstrijdigheden gemeengoed blijven. Om te beginnen het organiseren van onvolwassenheid. Lees verder…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Het-Nieuwe-Uitgeven-150x150.jpgHet Nieuwe Uitgeven
Sinds mensenheugenis is het uitgeven van boeken onveranderd gebleven. Een (aspirant) auteur verzint een idee en krijgt de kolder in de kop om het wereldkundig te maken. Dan begint de creatieve martelgang van buitensporig veel uren verzinnen en fijnslijpen om het gedachtekindje in een verhaalvorm te gieten. Is het verhaal voldoende levensvatbaar dan volgt het zoeken naar de verloskundige uitgever. Klik hier om verder te lezen…
ManagementsiteHoe veranderen van de grond komt
Verandermanagement zit op een dood spoor. De oude concepten werken niet meer. Tevens blokkeren dominante denkwijzen het zicht op hoe het anders kan. Dus hoe krijgen we anders denken van de grond en ontstijgen we het huidige niveau van veranderen? Door veranderen anders aan te vliegen en de regels van de vliegkunst te volgen. Klik hier om verder te lezen…
ManagementsiteKennis is macht, karakter is meer
Kennis is macht, karakter is meer is het motto van Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Iedere aspirant-officier wordt ermee doordrenkt, aangezien dit motto de sleutel is tot leiderschap onder extreme omstandigheden. Helaas heeft menig verantwoordelijke bijzonder weinig kaas gegeten van deze grondregel. Voor hun is macht zonder karakter een vrijbrief voor wantoestanden. Klik om verder te lezen…
ManagementsiteManagement Development als Karaktervorming
Kennis is macht, karakter is meer’ ging over waar karakterfouten toe leiden. Sla de krant open en de voorbeelden vliegen om de oren. Van Albayrak (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) tot Scheringa (DSB-bank). Het zijn publieke voorbeelden van despotisch gedrag tot aan het ruggengraatloos aan de laars lappen van regels en afspraken. Hoe doorbreken we dit? Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Managementmodellen-7S-revisited-1--150x150.jpgManagementmodellen: 7S revisited -1-
De honger naar anders voedt een niet aflatende stroom aan managementmodellen. Onder de belofte van verbetering, verlichting en verlossing omarmen we massaal nieuwe trends die we in korte tijd afdragen en plaats laten maken voor de volgende gril. Al trendhoppend van buzz naar hype, zonder stil te staan bij de desastreuze gevolgen. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Managementmodelen-7S-revisited-2--150x150.jpgManagementmodellen: 7S revisited -2-
De honger naar anders voedt een niet aflatende stroom aan managementmodellen. Onder de belofte van verbetering, verlichting en verlossing omarmen we massaal nieuwe trends die we in korte tijd afdragen en plaats laten maken voor de volgende gril. Al trendhoppend van buzz naar hype, zonder stil te staan bij de desastreuze gevolgen. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Aerodynamisch-veranderen-meijers_Page_11-150x150.jpgWaar vluchtplannen, luchtledige voorstellingen en automatische piloten toe leiden
Hoe krijgen we veranderen structureel van de grond? In ieder geval niet zoals we er nu over denken en het in de praktijk brengen. Om succesvol te leren veranderen moeten we het heel anders gaan aanvliegen. Dat vraagt wel eerst het lozen van de bedachte ballast die het falen veroorzaakt. Slechts dan wordt het mogelijk om het huidige denkniveau te ontstijgen. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MC-artikel-150x150.jpgWaarom veranderen niet van de grond komt
Stel dat het gedachtegoed waar iedere manager, bestuurder, adviseur en veranderaar blind op vaart vol zit met gaten, omissies, misvattingen, tegenstrijdigheden, denk- en weeffouten. Een gedachtegoed dat naar eigen zeggen vaak niet werkt. Wat betekent dat dan? Dat er wereldwijd vele miljarden worden verkwanseld en er een verandersprookje in stand wodt gehouden. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Organisatie-succesverhaal-MC_Page_01-150x150.jpgDe Organisatie als Succesverhaal
Wat is het geheim van succesvol organiseren? De vele zoektochten hebben geen antwoord op deze vraag gegeven. Ze hebben wel geleid tot een explosieve wildgroei aan meningen in een uitdijend oerwoud van specialismen met ieder een eigen taal. Het antwoord ligt niet in het vergaand specialiseren en opdelen van organisaties maar in de samenhang van het geheel. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SLA-in-een-netwerkwereld_Page_1-150x150.jpgSLA’s in een Netwerkwereld
De prestatiemaatschappij heeft afspraken maken, zoals het afsluiten van Service Level Agreements, tot een gedachteloze verslaving gemaakt. Het bestaande wordt op papier vastgelegd, zonder oog voor neveneffecten en verandering. De veranderbaarheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit worden hiermee gereduceerd tot schijnbaar beheersbare, maakbare en vaststaande zaken. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is veranderen-is-leren-interacteren-150x150.jpgVeranderen is leren interacteren
Het constructivistische denken domineert in organisatieveranderingen. Dit betekent dat veranderingen planbaar en voorspelbaar moeten zijn, wat ook geldt voor een verandering in houding en gedrag. Een identiteit ontwerpen senior managers ook even op een achtermiddag op de hei. Een rijtje kernwaarden en normen is snel opgesteld, nou en? Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Aan-welke-tafel-zitten-we-HRD_Page_1-150x150.jpgAan welke tafel zitten we
Een groep kan fungeren op basis van gelijkwaardigheid. Leden kunnen ook elkaar zo hard mogelijk voor de eigen zaak bevechten. Dan is er nog de groep van de autoritaire leider waar de leden zich opstellen als passieve toehoorders. Met de metafoor van de rechte, ronde, gescheiden en gemengde tafel wil de auteur het bewustzijn rond groepsprocessen vergroten. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Dimensies-van-professionaliseren_Page_1-150x150.jpgDimensies van de professionele organisatie
Om een organisatie te professionaliseren is meer nodig dan het starten en beleggen van een aantal activiteiten. De auteur onderscheidt vijf dimensies van professionaliteit.  Vooral het management moet de competenties hiervoor ontwikkelen. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ICM-plaatsbepaling_Page_1-150x150.jpgIntellectueel Kapitaal: op zoek naar de kennisbalans
Het laatste decennium is veel aandacht besteed aan kennismanagement. Hierbij vormt kennisbezit het intellectuele kapitaal (IK) van een organisatie. Het managen ervan noemt men intellectual capital management (ICM). Nu blijkt deze liefde voor kennis erg conjunctuurgevoelig. Met een economie die tegenzit heeft kennis aan aanzien verloren. Klik om verder te lezen…
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Waardering-van-de-kenniswerker_Page_1-150x150.jpgHet waarderen van de kenniswerker
Nu de economie stagneert, prevaleert bij veel werkgevers de vraag wie ontslagen kan worden zonder verlies van kritische kennis boven de vraag welke kennis de organisatie moet ontwikkelen om de concurrentie voor te blijven. Weinig werkgevers hebben echter het juiste inzicht in de kennis en competenties van hun medewerkers. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Vijf-niveaus-van-Professionaliteit_Page_1-150x150.jpg
Vijf niveaus van professionaliteit
Professionaliteit wordt vaak door elkaar gehaald met volwassenheid of omschreven als de technische expertise van individuen en organisatie. In dit artikel wordt beargumenteerd dat professionaliteit meer is dan dat. Daarbij komen de kenmerken en niveaus van professionaliteit aan bod. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Managing-virtual-web-organizations.jpg
Chapter 8: Web Organizations in the Professional Services
This chapter covers a specific type of web organization in the professional service sector. Due to the knowledge intensive, project-based and service centric characteristics, it acts as a prime example of possible new organization models. A general overview of all system elements is based on theoretical and practical experience out of three cases. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is verdieping-van-chaosdenken1-150x150.jpg
Hoofdstuk 5: Toegepast systeemdenken in Organisaties
Van conventionele denkstromingen is een geïntegreerd raamwerk afgeleid voor een alternatieve kijk- en denkwijze over organisaties. Dit raamwerk is toegepast op hoe traditionele organisaties gezien en ontworpen worden. Daarnaast is een indruk gegeven van nieuwe mogelijkheden die uit het raamwerk zijn af te leiden. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Transforming-IT-departments_Page_1-150x150.jpg
Transforming IT departments to professional solution providers
In the IT sector solutions are hot. Solution selling has infected business managers who are demanding higher quality service from their internal IT departments, which are struggling to keep pace. To keep on adding value IT departments will have to become more mature in adopting new technology and mapping to business needs. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is De-solution-development-cycle_Page_1-150x150.jpg
De Solution Development Cycle
Managers stellen onder invloed van het buzzwoord ‘solutions’ steeds hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening van hun interne IT-afdelingen. Die hebben echter grote moeite om de snelheid van veranderingen in bedrijfseisen en technische innovaties bij te benen. Hugo Meijers beschrijft in dit artikel een nieuwe manier van denken over hoe IT-afdelingen zich kunnen organiseren voor innovaties. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Duurzame-bedrijfsoplossingen_Page_1-150x150.jpg
Duurzame Bedrijfsoplossingen
Bij organisatieveranderingen kunnen veel problemen worden voorkomen door niet uit te gaan van een analytische en functiegescheiden aanpak met veel overdrachtsmomenten. De oplossing moet worden gezocht in een integrale aanpak waarin multidisciplinaire teamvorming en kenniscontinuïteit centraal staan. De ‘augmented solution development cycle’ helpt. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Gestructureerd-selecteren_Page_1-150x150.jpg
Gestructureerd Selecteren
De keuze bij het selecteren van een oplossing wordt veelal bepaald door marktreputatie (leider in dat segment), referenties (anderen doen het ook) en/of een gelikt verkoopverhaal. Selectie is verworden tot een subjectief en intuïtief proces, waarbij perceptiebelangrijker is dan feiten. Er zijn echter ook gevallen van een gedegen en gestructureerde aanpak. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PSA-dageraad-dominante-trend_Page_1-150x150.jpg
De dageraad van een dominante trend: PSA
Dienstverlenende organisaties lijden aan het syndroom van de lekkende kranen bij de loodgieter thuis. De informatievoorziening bij dit type bedrijven bestaat uit onsamenhangende deeloplossingen en ad hoc opgezet maatwerk. Er is geen integraal beeld en geen grip. vTe vaak holt het management achter de feiten aan en is de agenda gevuld met het ‘blussen van brandjes’. Klik om verder te lezen…

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Zin-en-onzin-van-TCO_Page_1-150x150.jpg
De Zin en Onzin van TCO
Het presteren van een organisatie wordt veelal vertaald in de mate waarin middelen voldoen aan vooraf gedefinieerde normen. Aangezien ICT steeds vaker integraalonderdeel uitmaakt van de bedrijfsprocessen en daarmee een grote kostenpost is, moet ook het functioneren van ICT worden getoetst. TCO kan daarbij een goede leidraad vormen. Klik om verder te lezen…

Plaats een reactie