Gepubliceerde Columns

Veranderen is aan de orde van alle dag. Iedereen heeft het erover. Maar hoe we veranderen komt weinig aan bod. Collectief herhalen we vastgeroeste veranderroutines en verzanden we in persoonlijk belangen, praten, plannen en papier. Daarom faalt nog steeds het merendeel van de initiatieven die worden opgepakt.

De schuld hiervan wordt vaak in de schoenen van angst, genoegzaamheid, onvermogen, onwil en sabotage geschoven. Dus wil je loskomen van meer van hetzelfde ga dan veranderingen anders aanvliegen. Stop met wat niet of averechts werkt. Hoe lees je in mijn columns die in diverse vakbladen en op verschillende sites zijn gepubliceerd.

Pas op voor de automatische piloot

Interventies zijn kansloos tegen vliegen op de automatische pilot. Neem interveniëren. Bestuurders en managers die veronderstellen dat met ingrijpen en uitoefenen van invloed zij zelf niet hoeven te veranderen. En daar wringt nu net de veranderschoen. Klik om verder te lezen…

Principes voor snelle(re) gedragsverandering

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een simpele en terechte vraag bij gedragsverandering. Er bestaan namelijk tal van klip en klare principes die het leren van ander gedrag snel doen verlopen. Mits consequent toegepast maken ze het omleren van gedrag een stuk eenvoudiger. Klik om verder te lezen…

Wie speelt met vuur, brandt de vingers.

Veranderen door te spelen met vuur heeft zijn keerzijde. Vlammende betogen om het vuur aan de schenen te leggen, zinspelen op brandhaarden, de voorliefde voor een brandend platform en brandjes blussen leiden zelden tot duurzame verandering. Klik om verder te lezen…

Paternalistische metaforen hebben averechtse werking

Metaforen hebben altijd werking. De vraag is of dat medewerking of tegenwerking is? Want angstaanjagende beelden kunnen brandhout zijn. Dan veroorzaken ze onbegrip of schieten in het verkeerde keelgat. Klik om verder te lezen…

Cultuurverandering zorgt dat niemand nu anders gaat doen

Cultuur is de collectieve mentale programmering. Het wordt vooral gezien als de set aan overheersende gewoonten en gedachten. Echter, een cultuurverandering voostellen als het duurt minstens een generatie zet niemand aan tot veranderen. Klik om verder te lezen…

Zes trefzekere manieren om verandering om zeep te helpen

In deze column ga ik in op beproefde manieren om een verandering vakkundig te torpederen. Zaken waar iedereen ervaring mee heeft maar die zelden aan de orde komen, zoals Veranderen doodlullen, Te weinig (in)spanning treft geen doel en Herstructureren zien als de oplossing. Klik om verder te lezen…

Nog zes manieren om verandering de das om te doen

We zien ze allemaal, maar doen er niets aan. Liefst hebben we het er ook niet over. Denk dan aan het Nastreven van onrealistisch doelen, Gedragsverandering bouwkundig aanvliegen of Teveel initiatieven parallel laten lopen. Klik om verder te lezen…

Nog meer manieren om verandering te torpederen

Ier zijn vele manieren om geheid een verandering de grond in te boren. De volgende manieren draaien gedragsverandering de nek om, zoals De werkelijkheid omdraaien, Gedrag veroordelen als fout of slecht of Elkaar niet aanspreken op gedrag. Klik om verder te lezen…

Kolossale Weeffouten (1)

Ooit wel eens verwonderd over het hedendaagse organiseren? Ik wel. Vandaar deze kolossale weeffouten en gigantische vergissingen over onvolwassen organiseren. In kort bestek passeren bizarre opvattingen de revue, gevolgd door hoe het anders zou kunnen. Klik om verder te lezen…

Kolossale Weeffouten (2)

Niet alleen onvolwassen organiseren volgens de ouder-kind relatie is een weeffout. Het organiseren van de dubbele moraal is zo mogelijk nog schadelijker. Het voorkomt dat volwassenen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Klik om verder te lezen…

Voor het karretje spannen is trekken aan een dood paard

Beelden roepen gedachten op die het gedrag sturen. Een beeld kan dus onbedoeld een averechts effect hebben. Dat geldt zeker voor de reizende organisatie van A naar Beter, waarbij 20% de kar trekt, 60% zit de reis uit en 20% remt. Het leeuwendeel verandert dus niet. Klik om verder te lezen…

Doe niet onnodig moeilijk

Traditioneel wordt veranderen gezien als ingewikkeld, lastig, moeilijk en gedoe. Deze voorstelling maakt iedereen moedeloos voor aanvang. Door aan te kondigen dat veranderen lastig is, zal namelijk de neiging ontstaan om het als lastig te ervaren of lastig te gaan doen. Klik om verder te lezen…

Doorbreek je gedragspatronen

Gewoonten zijn heel nuttig. Ze zijn efficiënt doordat ze geen bewuste inspanning vragen. Tegelijkertijd lijkt het lastig om bestaande praktijken te doorbreken. Maar dat is onnodig. Gewoonten vervang je door de gewoonte-lus van prikkel, routine en beloning in samenhang aan te pakken. Klik om verder te lezen…

Haal de voet van de rem

Veranderen gaat vanzelf als het leuk en leerzaam lijkt. Daarnaast moeten betrokkenen er zin in en tijd voor hebben. Anders gaat de voet (onbewust) snel op de rem. Dus stop met: ‘Hoe krijg ik ze zover?’ en zoek antwoord op: ’Hoe gaan zij uit zichzelf?’. Klik om verder te lezen…

Hoe vaak is onwil onzin?

Gewend om bij gebrek aan beweging het op weerstand te gooien? Geef je geregeld met dezelfde pennenstreek onwil de schuld? Kijk dan eens verder naar de onderliggende oorzaken. Vaak spelen ongeloof, onkunde en onduidelijkheid een dominante rol. Klik om verder te lezen…

Elkaar falen aanpraten brengt succes niet dichterbij

Volgens de mondiale leer falen de meeste organisatieveranderingen. Maar waar is deze overtuiging eigenlijk op gebaseerd? Op het elkaar decennia lang napraten van een idee fix. Gaat het wel om een vooraf vaststaand doel, of is de ontdekkingsreis waar het om draait? Klik om verder te lezen…

Ik veranderen? Echt niet!

Geef mijn veranderportie maar aan fikkie. Maar waarom eigenlijk? Komt het doordat de expertise om te veranderen ontbreekt? Leeft er een totaal verknipt idee van de rol die nodig is? Drie scènes geven weer waar het aan schort. Klik om verder te lezen…

Manager als Top Coach

Welke eigenschappen moet een manager hebben om het beste in anderen naar boven te halen? De bazige bullebak die staat te drillen, disciplineren en dwingen maakt steeds meer plaats voor persoonlijke relaties, zelfbeschikking en positief motiveren. Klik om verder te lezen…

Planmatig aanvliegen veroorzaakt crash

Niemand weet welke veranderingen te plannen zijn en welke niet. De overtuiging dat veranderingen zijn te plannen wanneer er invloed op uitgeoefend kan worden blijkt vals. Deze invloed is in de praktijk uiterst beperkt of ineffectief. Klik om verder te lezen…

Luchtledige voorstellingen zijn niet luchtwaardig

Veranderen is het creëren van een nieuwe werkelijkheid, zowel in het hoofd als in de dagelijkse praktijk. Echter, hersenspinsel zonder inhoud of die een illusie zijn brengen niets van de grond, zoals de organisatie menselijke eigenschappen toedichten. Klik om verder te lezen…

Hoe ontstijgt de gevestigde orde zichzelf?

Plannen van onontgonnen gebied is een schijnvertoning. Uitgaan van een irrelevante, zelfgetekende kaart is eerder schadelijk dan behulpzaam. Wat nep is en niet bestaat als waar en werkelijk voor te stellen werkt niet. Net als ingrijpen om patronen te doorbreken. Wat werkt wel? Klik om verder te lezen…

Vluchtplannen geven veranderingen geen vleugels

De veranderleer beperkt zich tot veranderingen die te plannen zijn. Dat zijn maakbare aanpassingen waar de gevestigde orde invloed op wil en denkt te kunnen hebben. Helaas wordt er weinig rekening gehouden met de menselijke kant. Klik om verder te lezen…

Veranderkunde: kunst of kitsch

Veranderkunde wordt geregeld neergezet als veranderkunst. Het is wel een kunst die we nog steeds niet verstaan. Te vaak gaat het mis en bereiken we niet het beoogde. En waar ligt dat dan aan? Misschien wel aan de gekunstelde en kunstzinnige aanpak. Klik om verder te lezen…

Veranderverhalen op de mouw spelden

Het oude vertrouwde verhaal over hoe te veranderen wordt steeds weer in een nieuw jasje gestoken, waardoor het overpennen van wat bekend staat als managementliteratuur steeds andere verschijningen krijgt. Dat is geen veranderkunde, maar vertelkunde. Klik om verder te lezen…

Vergezochte metaforen verwarren

Beeldspraak is het koeterwaals van het veranderen. Zonder bekende beelden is er geen zicht op het onbekende nieuwe. Neem van A naar Beter, wrijving geeft glans of de gekookte kikker. Maar professionals herkennen zich zelden in dit soort vergezochte metaforen. Klik om verder te lezen…