Visievorming en strategie

Aspiraties om het anders te gaan doen? Geleidelijk of radicaal zaken op zijn kop? Dan is een beeld van waarheen en een gedegen aanpak hoe een verandering aan te vliegen cruciaal om de kans op succes te maximaliseren. Niet op de traditionele manier in lappen onbegrijpelijke tekst, maar met verhalen en concrete gebeurtenissen. Een visie hebben is namelijk niet genoeg. Het gaat om de kunst van zodanig vertellen en voorstellen dat de toekomst tot leven komt en tot de verbeelding spreekt. De kracht zit in het juist verwoorden van de essentie. Zo bestaat een missie uit één enkele zin. Het helpen vormgeven van een samenhangend en volledig op gebeurtenissen gebaseerd beeld van de toekomst, het bouwen van business cases, het begeleiden van de besluitvorming, het toetsen op haalbaarheid en vertalen naar een implementatiestrategie. Globaal hoeft helemaal niet abstract te zijn. Een vergezicht spreekt pas tot de verbeelding als het in klare taal vertelt wat er plaats vindt in de nieuw vorm te geven werkelijkheid.

Loopt er een verandering of grootschalig project en behoefte om de voortgang en het verandervermogen te meten? Dat kan natuurlijk. Risicoanalyses en ‘health checks’ van programma’s, gerichte audits over de toepassing en gestandaardiseerde Quick scans over de beleving in de praktijk en het aanwezige verandervermogen behoren tot de mogelijkheden. Andere diensten zijn het doorlichten van business cases, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en tussentijdse evaluaties om de voortgang te meten.