Transitie Academie

Hoe leren mensen beter samenwerken en zichzelf ontstijgen? Door dat wat plaatsvindt te veranderen en in de praktijk succeservaring op te doen. Door te oefenen en leren door te doen groeit kennis, kunde en karakter van de veranderaar. Daarin onderscheid de TA zich van traditionele manieren van trainen. Want theorie losgezongen van toepassing in de praktijk is dood gewicht. De TA draait het dan ook om. Door vraagstukken waar men in de praktijk tegenaan loopt centraal te stellen en met elkaar de antwoorden en oplossingen te bedenken. Focus ligt op het aanpakken van gebrek aan bewuste aandacht, zelfopgelegde beperkingen, vastgeroeste dogma’s, averechts werkend onbewust gedrag, omgevingsinvloeden die bestaand gedrag oproepen en dysfunctionele gedachten. Vervolgens wordt wat is voorgenomen in de praktijk toegepast en in de volgende sessie geëvalueerd en aangescherpt. Zo ontstaat een toegepaste leeromgeving gebaseerd op dat wat feitelijk wel (en niet) gebeurt.

Permanente organisatieontwikkeling professioneel georganiseerd

De Transitie Academie wordt gegeven door professionele procesbegeleiders. Op maat wordt een aanbieding gemaakt. In principe wordt per dagdeel een vast tarief gehanteerd, naast een vast bedrag per deelnemer voor het materiaal dat wordt gebruikt. Uren die in de voorbereiding zitten om gevoel te krijgen bij de verandering en wat er leeft in de organisatie worden apart begroot. Neem voor meer informatie en een offerte contact op.

De Transitie Academie haakt aan en in op een lopende verandering. De praktijk is essentieel om mensen de noodzaak van zelf veranderen te laten ervaren. In sessies van elk een dagdeel wordt stapsgewijs toegewerkt naar inzicht in de eigen veranderrol en de vertaling naar het realiseren van verandering.