Events & Trainingen

De ontwikkeling van toepasbare kennis en kunde speelt in op datgene waar deelnemers tegenaan lopen en mee te kampen hebben. Kortom, de eigen praktijk staat centraal. Theorie helpt daarbij om situaties te verklaren, problemen te verhelpen en weer over tot handelen te gaan. Events en trainingen door Contraview gegeven hebben allemaal dit kenmerk. Aanbiedingen worden op maat gemaakt. Neem voor meer informatie en een offerte contact op. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Events

Voornemens om heidagen of een congres over veranderen te organiseren en behoefte aan professionele voorbereiding en uitvoering? En behoefte aan een evenement met impact om mensen aan het denken te zetten en in beweging te krijgen da wel anders te laten acteren? Wees dan verzekerd van een onconventionele en creatieve aanpak met impact. Door gedrag te filmen en terug te kijken zal er nog lang over nagepraat worden.

Externe trainingen

Diverse “veranderervaringen’ zijn opgezet in samenwerking met anderen. TranZIEtie is een unieke (blinde) ervaring, vormgegeven met het Muzieum in Nijmegen. Een ander voorbeeld is het Veranderbootcamp in samenwerking met Invorm.

In-company Transitie Trainingen

Veranderen vergt gedegen voorbereiding. Anders weet niemand wat precies verwacht wordt en welke rol te vervullen. Dus hoe gaan we onderweg, houden we elkaar al lerende in het oog, gaan we om met tegenlag en helpen we elkaar? In 4 dagdeel sessies wordt de veranderweg van hoe dan geplaveid. Via Ik, langs Wij en de Omgeving naar Zo pakken we het aan. Deze training wordt altijd in de context gegeven van een op handen of net gestarte verandering binnen (een deel van) de organisatie en op maat gemaakt.

Masterclasses

Wat komt bij veranderen kijken? Hoe is de kijk van de klant in te zetten bij veranderen? Wat betekent initiatief nemen en hoe doe je dat? Hoe zijn gewoonten te doorbreken? Hoe om te gaan met tegenslag? Op welke wijze constructief terugkoppelen? Welke veranderprincipes hebben effect? Wat vraagt persoonlijk leiderschap van mij? Wat is de invloed van gedragswetten op ons gedrag? Deze en vele andere thema’s staan centraal in de masterclass. Doorgaans 1 dagdeel met een evaluatie over de toepassing in de dagelijkse praktijk.