Coaching

Groepsintervisie

Intervisie is een gestructureerd gesprek volgens duidelijke spelregels. In een veilige en constructieve setting vindt collegiale terugkoppeling en advisering plaats met als doel gedragsverandering. De bedoeling is dan ook om ineffectieve gedragspatronen en dysfunctionele gedachten te doorbreken, teneinde competentie, houding en samenwerking te bevorderen. De intervisie bestaat uit het aankaarten van vertoond gedrag om de problemen die dit gedrag veroorzaken samen op te lossen. Onder begeleiding leert een groep gedrag te analyseren, het erkennen en herkennen van persoonlijke reacties, de invloed van de omgeving op onbewust gedrag en het in samenspraak bepalen van anders gaan voordoen. De intervisie bijeenkomsten eindigen met concrete afspraken en hoe elkaar daaraan te houden. Het georganiseerd en periodiek herhalen van de intervisie is waarborg voor het stapsgewijs ontwikkelen van een effectievere groepsdynamiek.

Individuele coaching

De coaching is gericht op het effectiever maken van het persoonlijke functioneren. De gecoachte leert met de juiste aanpak het beoogde te bereiken. De coaching is tweeledig. Ten eerste het vragenderwijs spiegelen om bewust te maken van de rol van eigen gedachten en gedrag in dilemma’s, keuzes, conflicten en vraagstukken waar iemand tegenaan loopt. Ten tweede het helpen inzien van alternatieven in zienswijzen en het eigen optreden. Centraal in de coaching staan de gebeurtenissen waar iemand mee worstelt en in vastloopt. De eigen beleving wordt bij de kop gepakt en vertaalt in anders handelen. Daarmee is het direct en concreet toepasbaar.