Diensten

OpdrachtenHedendaags organiseren is de kunst leren om te schipperen tussen verplichtingen voortbrengen en verzinselen vormgeven. Afspraken nakomen en ideeën realiseren vragen continu aandacht en zitten elkaar geregeld in het vaarwater. En voor beide geldt dat het mogelijk is om ze te leren routinematig te doen. Want als mensen gewoontedieren zijn, waarom is veranderen dan geen gewoonte?

Ik ben gespecialiseerd in het helpen navigeren van organisaties in turbulent vaarwater en door crisis. In allerlei rollen heb ik praktijk- en succeservaring opgedaan. Denk dan aan directeur, ondernemer, manager, architect, adviseur, coach en trainer. Bij het opzetten van startups, invoering van nieuwe diensten in de markt, vormgeven van organisatieontwikkeling, het opzetten van nieuwe organisatiedelen, professionaliseren van de bedrijfsvoering, tot vele reorganisaties en herstructureringen. Op onderwerpen die ver uiteenlopen van kennismanagement, ERP-Business Solutions, Strategisch Personeelsplanning tot media-onafhankelijk publiceren.

Focus gebieden

  • Behavioural and cultural change
  • Organisational development
  • Organisation design
  • Strategic (Personnel) Planning and Management
  • Business Analysis, Architecture and Modelling
  • Process (re)design
  • ICT integration and implementation
  • Assessment and auditing
  • Quick scans and health checks