Bedrijfsmodellering

De Uitdaging

3xB_scherpIedereen heeft een eigen kijk op hoe de organisatie werkt en moet werken. Van alles wordt voortdurend anders bedacht, beschreven en gedaan. De organisatie bestaat zo uit vele concurrerende verhalen. Kortom, een onsamenhangende lappendeken! Hierdoor sluiten mensen niet aan bij functies, functies niet bij processen, sturing niet bij verantwoording, plannen niet bij realisatie, uitvoering niet bij administratie, afspraken niet bij acties, contracten niet bij levering, imago niet bij identiteit. De samenwerking verzuurt en de communicatie verstomd. Het resultaat is veel verlies aan plezier, energie, tijd en prestatie.

De Oplossing

Download de brochure
 

In een succesvolle organisatie speelt iedereen een rol in het gedeelde en afgesproken verhaal. Dit is het veranderende script dat samen wordt bedacht en uitgevoerd. Het beschrijft (globaal) wat een ieder doet en ontstaat uit uit één verbindende gedachte. En hoe doe je dat? Met Bedrijfsmodellering, ofwel proces en organisatie ontwerp. Een stapsgewijs – volgens een vaststaande methodologie – convergeren van individuele gedachten in de organisatie over hoe te werken Het vormt de uniforme basis van strategie, processen, organisatiestructuur, functies en instrumenten. Allemaal vanuit hetzelfde verhaal in klare taal. Bekijk de brochure en lees het artikel De Organisatie als Succesverhaal.