Levensloop

Klaar maar nooit af

Na diverse lagere scholen in Nederland te hebben gevolgd, heb ik mijn middelbare school in Wimbledon (UK) afgerond. Een leuke, spannende en vooral leerzame tijd. Maar het was ook een confronterende ervaring met ouderwets chauvinistisch denken en tradities die ver over hun houdbaarheidsdatum zijn.

Na de schoolbanken ben ik mijn ‘loopbaan’ begonnen bij de Koninklijke Marine. De eerste jaren aan het Koninklijk Instituut voor de Marine,  waar ik cum laude afstudeerde in Operational Research. Hierna ben ik als vluchtcommandant Lynx helikopters gaan vliegen en de oceanen gaan bevaren. Dit was vooral een periode van leren samenwerken en veel kennismaken met andere culturen. Ik ervoer dagelijks het enorm verschil tussen het beeld van de strakke bevelshiërarchie met rigide regels en de wanorde van de realiteit. In de praktijk is het continu improviseren en reageren op wisselende situaties en onvoorspelbare gebeurtenissen. Een praktijk die tijdens de Golfoorlog soms het  uiterste vroeg van mijn eigen vermogen om te incasseren, ordenen en adequaat te handelen.

Na de Marine ben ik gaan werken bij de Rijksluchtvaartdienst waar ik afstudeerde in Bedrijfskunde met Informatica aan de Open Universiteit.  Ik hield mij bezig met het opzetten van normen en het internationaal certificeren van de kwaliteitssystemen van luchtvaartbedrijven. Deze primair op papier gestoelde denkwijzen konden mij echter niet blijvend boeien. Ze gaan namelijk volledig voorbij aan het tot ontwikkeling brengen en benutten van het menselijke potentieel. Ik begon steeds meer te voelen voor een benadering vanuit persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid om dit potentieel te ontsluiten. In de jaren die volgde op de Rijksluchtvaartdienst heb ik in allerlei rollen en functies de kortzichtigheid van traditioneel denken ervaren in de vele verandertrajecten die ik begeleide. Zelfs in het opzetten van nieuwe bedrijven liep ik hier stelselmatig tegen aan.

In 2001 richtte ik Contraview op om in vrijheid te kunnen ondernemen. Zo ben ik initiatiefnemer van de Transitie Academie, die in  samenwerking met de Universiteit van Utrecht is opgezet. Dit is een leeromgeving waarin deelnemers geconfronteerd worden met hun kijkwijze op veranderen en geholpen worden met het invulling geven aan hun eigen rol. Vanuit Contraview ben ik ook mijn visie op het anders organiseren en veranderen verder gaan ontwikkelen, met als doel verandering duurzaam van de grond te krijgen. Deze visie heb ik bij diverse multinationals en publieke instellingen in de praktijk gebracht en soms zien werken. Want ook hier liep onconventioneel gedachtegoed stuk op traditioneel denken. Mijn ervaringen drijven dan ook de ontdekkingsreis naar hoe wordt veranderen een tweede natuur. Op dit moment ben ik deze reis aan het beschrijven in de serie Aerodynamisch Veranderen. Voor meer hierover kijk op Aerodynamisch Veranderen.

 

Zijn of continu in wording?  

UA-25786251-1