Author Archive | Hugo Meijers

ManageralsTopcoach

De Manager als Top Coach

De Olympische Spelen zijn in volle gang. Miljoenen zitten aan de buis gekluisterd. Wat mij opvalt en aanspreekt is de innige relatie tussen topsporter en coach. Een relatie die de laatste jaren een stille psychologische revolutie heeft doorgemaakt. De bazige bullebak die staat te drillen, disciplineren en dwingen maakt steeds meer plaats voor een positieve […]

Continue Reading · 0
Aside

Hoe vaak is onwil onzin?

Plak niet overal weerstand op. Managers willen en medewerkers willen niet. Een veronderstelling die doorklinkt in hoe krijgen we ze zover. Vandaar de voorliefde van clichés als wrijving geeft glans en onder druk wordt alles vloeibaar. Maar klopt de gepercipieerde onwil wel of is er heel iets anders aan de hand? Het laatste, zo blijkt […]

Continue Reading · 0
Aside

Nog 6 Principes voor snelle(re) gedragsverandering

Alles onder controle? Dan ga je niet snel genoeg. De eerste column bevatte vooral principes over fysiek en geestelijk waarnemen. Kijken naar jezelf en hoe anderen voordoen, naast handelingen concreet kunnen voorstellen, zorgen ervoor dat gedrag sneller te leren valt. Voorstellen en voorbeelden maken dat we sneller kunnen veranderen. Dat doen ook de volgende zes […]

Continue Reading · 0
Aside

6 Principes voor snelle(re) gedragsverandering

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Een simpele en terechte vraag bij gedragsverandering. Er bestaan namelijk tal van klip en klare principes die het leren van ander gedrag eenvoudig en snel doen verlopen. Zoals de volgende zes: Kijk naar eigen gedrag Concreet voorstellen Stap voor stap Leer van de meester Kijk de kunst af […]

Continue Reading · 0
Aside

Nieuw artikel: Hoe gedrag eenvoudig verandert

We worstelen met gedragsveranderingen. Dat komt vooral doordat de conventionele aanpak niet echt werkt. Dat is de verandermethode van management is verantwoordelijk en eerst bedenken wat te veranderen om het bedachte vervolgens te laten doen. Om gedrag snel en eenvoudig te veranderen geldt geen woorden maar daden, waarbij de lerende zelf verantwoordelijk is om zich […]

Continue Reading · 0
Aside

Kolossale weeffouten en Gigantische vergissingen – 2 –

In deel 1 van deze serie is uiteengezet hoe we op onbegrijpelijke wijze onvolwassen organiseren volgens de ouder-kind relatie. Een relatie die onverantwoord gedrag in de hand werkt waar steen en been over wordt geklaagd. En dat terwijl de oplossing zo voor het grijpen ligt. Gewoon iedere volwassene verantwoordelijk voor eigen daden. De volgende weeffout […]

Continue Reading · 0
Aside

Kolossale Weeffouten en Gigantische Vergissingen -1-

Ooit wel eens verwonderd over het hedendaagse organiseren? Ik wel. En eigenlijk steeds vaker. Vooral over de kromme overtuigingen die totaal niet te rijmen vallen met het gezonde boerenverstand. Om maar niet te spreken van de vanzelfsprekendheid waarmee klakkeloos absurde tegenstrijdigheden gemeengoed blijven. Vandaar deze serie over kolossale weeffouten en gigantische vergissingen. In kort bestek […]

Continue Reading · 0
Aside

Nieuw artikel: Het Nieuwe Uitgeven

Sinds mensenheugenis is het uitgeven van boeken onveranderd gebleven. Een (aspirant) auteur verzint een idee en krijgt de kolder in de kop om het wereldkundig te maken. Dan begint de creatieve martelgang van buitensporig veel uren verzinnen en fijnslijpen om het gedachtekindje in een verhaalvorm te gieten. Is het verhaal voldoende levensvatbaar dan volgt het […]

Continue Reading · 0
Aside

Nieuwe column: Ik veranderen? Echt niet!

Moeiteloos wisselen we de hele dag van gedaanten in een ander personage. Zonder er erg in te hebben schakelen we van partner naar ouder, van volger naar initiatiefnemer, van medestander naar tegenstander en van sportieveling naar tv-junkie. Zo voeren we met vermeende expertise continu een aangeleerd script op. Maar wat als de expertise ontbreekt of […]

Continue Reading · 0
Aside

Survey Rolopvatting

Moeiteloos wisselen we de hele dag van gedaanten in een ander personage. Zonder er erg in te hebben schakelen we van partner naar ouder, van volger naar initiatiefnemer, van medestander naar tegenstander en van sportieveling naar tv-junkie. Zo voeren we met vermeende expertise continu een aangeleerd script op. Maar wat als de expertise ontbreekt of […]

Continue Reading · 0
Aside

Nieuw organiseren volgens virtuele principes

Spelenderwijs organiseren! Waarom niet? Ooit verwonderd over de manier waarop we hedendaags organiseren? Ik wel! Want het opdelen in afdelingen heeft veel weg van de georganiseerde verwijdering, met gebrekkig samenwerken tot gevolg. De machtsongelijkheid is een continue bron van ergernis, vanwege opwaarts delegeren en machtsmisbruik. Het stelselmatig scheiden van denken en doen leidt tot aangeleerde […]

Continue Reading · 0
Aside

Management Development als karaktervorming

‘Kennis is macht, karakter is meer’ ging over waar karakterfouten toe leiden. Sla de krant open en de voorbeelden vliegen om de oren. Van Albayrak (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) tot Scheringa (DSB-bank). Het zijn publieke voorbeelden van despotisch gedrag tot aan het ruggengraatloos aan de laars lappen van regels en afspraken. Ondanks deze openbaarheid blijven […]

Continue Reading · 0

Zijn of continu in wording?  

UA-25786251-1