Het Boek

Menselijke gedrag is fascinerend. Geen moment gaat voorbij zonder dat we gedrag vertonen. Zowel in het waken als tijdens het slapen. Maar wat is het nu precies? Hoe komt het tot stand? En op welke wijze valt het te veranderen? Op deze vragen geeft The Change Driver een concreet en praktisch toepasbaar antwoord. In vogelvlucht alvast een voorproefje.

Wat is gedrag? Gedrag is de waarneembare lichamelijk actie of reactie. Kortom, iets wat iemand doet of laat. Want ook niet handelen is een handeling. Neurologisch gezien is gedrag gas geven en remmen. Op deze wijze navigeren we door het leven.

Hoe komt gedrag tot stand? Het mysterieuze gedrag ontstaat in het samenspel van Lichaam, Emotie, Gedachten en Omgeving. In samenhang vormen ze de LEGO-bouwstenen van het gedrag dat we de hele dag door ervaren en etaleren. Gedrag dat drie varianten kent: automatisch, aandachtig en autonoom gedrag.

Op welke wijze verandert gedrag? Dat hangt af van het type verandering. Zo verloopt het aanleren van een nieuwe vaardigheid heel anders dan het doorbreken van een gewoonte of de inlijving in een gemeenschap. In alle gevallen geldt wel dat iemand het grotendeels zelf moet doen. De bestemming van een gedragsverandering is de start en de reis is het doel. Gedrag is anders zodra we beginnen met anders te doen.

Gedragsveranderingen staan vol in de aandacht. Maar weten we eigenlijk wel hoe gedrag ontstaat en verandert? Getuige de Babylonische spraakverwarringen en eenzijdige aanpak blijkbaar niet. Dat is gedrag proberen onder sociale en gereguleerde druk, met straffen en belonen, van buitenaf te veranderen. Het zogenaamde instrumenteel leren uit de stal van de operante conditionering. In klare taal de baas zegt dat het anders moet, we praten er heeeel lang over, en na soms jaren komt er schoorvoetend enige beweging op gang. Het kan ook anders. Dat laat ik zien met het gedragsraamwerk. Tekst en uitleg met voorbeelden is te vinden in dit artikel, gepubliceerd op Managementsite. Tijd dus om het volledig anders aan te pakken.

Change or be changed