Voorwaarden

 

Publicatie

 • Publiceren op Organisatieontstopper.nl betekent dat de auteur/inzender akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Verhalen die langer zijn dan 250 woorden worden zonder verdere opgave van reden of geweigerd of geredigeerd tot onder de 250 woorden.
 • Verhalen die niet gaan over een gebeurtenis tijdens het werk, waaronder vrijwilligers werk, worden zonder verdere correspondentie of opgave van reden geweigerd.
 • Publicaties van auteurs zijn op persoonlijke titel en eigen verantwoordelijkheid. Organisatieontstopper.nl staat niet in voor de inhoud of de gepretendeerde werking ervan.
 • Organisatieontstopper.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze website.

Redactie

 • De verhalen worden geredigeerd om de standaard te bewaken. Daarbij wordt uitgegaan van de invulinstructie en reactiecode.
 • De ingezonden verhalen worden niet op waarheid geverifieerd. De redactie toetst alleen of publicaties voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • De redactie behoudt te allen tijde het recht voor om zonder vermelding of terugkoppeling ingediende verhalen te weigeren of taalkundig te redigeren zonder verlies of vervorming van de inhoud.
 • De redactie bewaakt de reacties op gepubliceerde verhalen en heeft zonder beperking of voorbehoud het recht om reacties op verhalen, die niet voldoende aan de reactiecode, zonder terugkoppeling te verwijderen.

Copyright

 • Het copyright van de ingestuurde verhalen ligt bij Contraview B.V. Intellectueel eigendom blijft bij de schrijver die een verhaal inbrengt.
 • Alle overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op deze website, berust bij Contraview B.V.
 • De auteurs mogen de eigen inbreng op hun websites publiceren met een link naar Organisatieontstoppers.nl.
 • Contraview B.V. behoudt zich het recht voor om een verzameling verhalen als e-book of gewoon boek uit te brengen zonder toestemming of overleg met de auteurs.

Gebruik informatie

 • Een bezoeker van deze website mag gepubliceerde verhalen als link doormailen.
 • De content op deze website mag vrij gebruikt worden met bronvermelding naar de auteur en Organisatieontstoppers.nl.
 • Het is niet toegestaan om in enige vorm de content commercieel te gebruiken of verhalen ergens anders te publiceren. Overname van inhoud is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie.
 • Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Contraview B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door het gebruik van de aanboden informatie.