Schrijftips

Durf te vertellen

Neem een duidelijke stelling in en vertel wat anderen niet zouden doen. Dat maakt het verhaal uniek. Durf daarbij te kietelen en te provoceren. Schrijf prikkelend en neem geen blad voor de mond. Maak van het hart geen moordkuil. Vermijd woorden als mogelijk, (b)lijkt, soms, misschien. Kom gewoon uit voor wat is meegemaakt en wat daarvan te denken en leren valt. Onomwonden, maar wel waar gebeurd.

 

Ga uit van de feiten

Het gaat om werkelijk voorgevallen situaties in de dagelijkse praktijk. Dus geen theorie, mening, oordeel of filosofie. Schets een scène alsof we letterlijk op de tribune toekijken naar iets dat zich voor de ogen afspeelt. Speel de film voor de aanschouwers af. Dat spreekt direct tot de verbeelding. Hier spreken de feiten voor zich, want ze spreken boekdelen.

 

Schrijf met de lezer in gedachten

Een verhaal vertellen we om indruk te maken. Schrijf het dan ook zo. Door de vraag te beantwoorden wat de lezer ermee aan moet. Bedenk bij elke zin of het relevant is voor een lezer om antwoord te krijgen op de gestelde vraag. Indien dit niet glashelder is, dan gewoon schrappen. Weg ermee. Houd in het achterhoofd dat de lezer hier komt om inzicht op te doen of op een vraag het antwoord te vinden.

 

Vermijd onbegrijpelijke taal

Het gaat om uit het leven gegrepen verhalen. Schrijf dus niet moelijker dan nodig. Beschrijf het verhaal alsof het verteld wordt aan een wildvreemde op het perron of een teamgenoot op de sportvereniging. Zonder opsmuk, dikdoenerij en vaktermen. Maak het toegankelijk voor iedere leek, alsof het een krant is met nieuws. Een direct leesbare tekst wordt beter begrepen, sneller gelezen en vaker onthouden.

 

Schrijf kort en bondig

Bezoekers van een website willen meteen de informatie overzien. Schrijf dus korte zinnen en bij voorkeur actief vanuit een persoonsvorm. Begin zinnen met het onderwerp. Dat leest lekkerder. Mijd zoveel als mogelijk de lijdende vorm, bijzinnen, nevenschikkingen en tangconstructies. Schrap ook zijpaden en bijzaken. Beperk dus tot de essentie.

 

Gebruik een pakkende kop

Ja, internet gebruikers zijn echte koppensnellers. Net als krantenlezers. In luttele seconden is het volle aandacht of door naar de volgende aandachtstrekker. Geen leuke kop, dan moet het een saai of oninteressant relaas zijn. Niet doen dus. Grijp direct bij de keel. Anders wordt het verhaal niet gelezen. Schrijf dus scanbaar, zodat de bezoeker meteen ziet waar het verhaal over gaat.

 

Val met de deur in huis

Begin meteen met de kern. Bam, de punchline erin. Dat noemt men ook wel de omgekeerde piramide. Schrijf de tekst altijd van belangrijk naar minder belangrijk. Bijvoorbeeld in de eerste zin met een vraag: ooit willen weten hoe een tegenstribbelende baas te laten meestribbelen? Nou, dat doe je ….

 

Lees de tekst na

Schrijf een tekst indien mogelijk in een tekstverwerker en controleer op spelling en grammatica. Loop het vervolgens goed na. Is het pakkend? Lopen de zinnen? Klopt het verhaal? Laat eventueel iemand in de buurt het even lezen. Dat helpt altijd.