Invulinstructie

Lees de schrijftips. Ze helpen om een leuk en pakkend verhaal te maken. Maak je geen zorgen of het thema actueel en nieuwswaardig is. Wat in organisaties gebeurt is doorgaans tijdloos. Het gaat immers om hoe mensen zich gedragen en met elkaar omgaan. Dat is van alledag.

Begin met een in het oog springende titel die de lading dekt. De titel behoort te gaan over de blokkade, de doorbraak, het inzicht of de zeper. Kortom, één van de rubrieken. Bijvoorbeeld: ‘Wat te doen aan organisatierot.’ ‘Hoe incompetentie bespreekbaar te maken.’ of ‘Wat niet doen tijdens een presentatie.’ Denk aan de koppen in een krant. Kort en spitsvondig.

Vervolgens gaat het om een kort verhaaltje. Een anekdote uit het organisatieleven gegrepen. Iets dat feitelijk is voorgevallen waar een belangrijke les in zit. Volg daarbij dit stramien:

  • Een korte situatieschets als achtergrond om het verhaal beter te begrijpen. Liefst in 1 zin.
  • De blokkade of belemmering waardoor niet gebeurde wat beoogd of nodig was.
  • De gepleegde daad die deed stromen in de gewenste richting of het stromen juist blokkeerde.
  • De moraal. Wat is de boodschap? Welke vuistregel of les kan uit deze ervaring worden meegenomen?

Het verhaal mag niet langer zijn dan 250 woorden, leesbaar in 2 minuten. Gebruik geen links in het verhaal. Verwijzing naar de eigen website en/of e-mail adres kunnen onderaan het ingezonden verhaal gezet worden.

Gebruik de eigen mogelijkheden van social media om het verhaal wereldkundig te maken. Trek publiek en wijs op de boodschap. Dat helpt om de broodnodige discussie te voeden over (in)effectief organiseren en veranderen.