Boeken

Voorkant-Change-Driver-klein-liggend1

The Change Driver: veranderstuur voor gedragsverandering

Menselijke gedrag is fascinerend. Geen moment gaat voorbij zonder dat we gedrag vertonen. Zowel in het waken als tijdens het slapen. Maar wat is het nu precies? Hoe komt het tot stand? En op welke wijze valt het te veranderen? Op deze vragen geeft The Change Driver een concreet en praktisch toepasbaar antwoord. Het gedragsraamwerk doet uit de doeken hoe gedrag ontstaat in het mysterieuze samenspel van Lichaam, Emotie, Gedachten en Omgeving. Het laat zien hoe wisselwerking leidt tot automatisch, aandachtig en autonoom gedrag. Vervolgens wordt ingezoomd op vijf concrete veranderstrategieën. Zo verloopt het aanleren van een nieuwe vaardigheid heel anders dan het doorbreken van een gewoonte of de inlijving in een gemeenschap. Deel twee bevat een uitvoerig overzicht van vuistregels en valkuilen om gedrag te veranderen. Klik hier voor meer over The Change Driver


150000x

Aerodynamisch veranderen: Waarom veranderen niet van de grond komt

Stel dat het gedachtegoed waar iedere manager, bestuurder, adviseur en veranderaar blind op vaart vol zit met gaten, omissies, misvattingen, tegenstrijdigheden, denk- en weeffouten. Een gedachtegoed dat naar eigen zeggen vaak niet werkt. Wat betekent dat dan? Dat door de huidige manier van denken en doen veranderen lukt? En dat er wereldwijd vele miljarden worden verkwanseld aan een manier van organiseren en veranderen in stand houden die er helemaal niet toe doet? Als dat zo is dan is het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Dit boek doet uit de doeken waarom veranderen niet van de grond komt en met welke slechte gewoonten we moeten breken. Klik hier voor meer over Aerodynamisch Veranderen. 


chaosdenken

Verdieping in Chaosdenken: Theorie en Praktijk:
Hfst 5: Toegepast systeemdenken in Organisaties

Wie denkt met dit boek in de hand op efficiënte wijze een einde te kunnen maken aan onze overgeorganiseerde samenleving, heeft het mis. Chaos heeft hier een totaal andere betekenis. Chaosdenken is de benaming voor een nieuwe wijze van kijken om orde te zien waar die ogenschijnlijk niet lijkt te zijn.

Dit hoofdstuk gaat in op Chaos en Complexiteit als waarneembare eigenschappen en vernieuwende denkwijzen. De verschillende opvattingen over systemen en systeemdenken is uiteengezet, waaruit blijkt dat Chaos en systeem tegenstrijdig zijn. Van conventionele denkstromingen is een geïntegreerd raamwerk afgeleid voor een alternatieve kijk- en denkwijze over organisaties. Dit raamwerk is toegepast op hoe traditionele organisaties gezien en ontworpen worden. Daarnaast is een indruk gegeven van nieuwe mogelijkheden die uit het raamwerk zijn af te leiden.


9781930708242

Managing Virtual Web Organizations in the 21st century: Issues and Challenges:
Chapter 8: Web organizations in the Professional Services Sector

This chapter covers a specific type of web organization in the professional service sector. Due to the knowledge intensive, project-based and service centric characteristics, it acts as a prime example of possible new organization models. A general overview of all system elements is based on theoretical and practical experience out of three cases. Theoretical systemic models, academic literature and personal involvement as business architect in web formation, form the basis of this chapter. Many challenges lie ahead in developing the described web organization form. Its limitations are not yet clear. The first signs are hopeful; its application in other sectors may well turn out to be limited.

Maak veranderen jouw gewoonte!

UA-25786251-1