Waarom deze reis

Over veranderen praten verandert niets. Om het veranderen te veranderen moeten we zelf veranderen.

Aerodynamisch Veranderen gaat over één centrale vraag: ‘Hoe wordt veranderen een Tweede Natuur?’ Dit is een eenvoudige vraag die nog nooit is gesteld, laat staan beantwoord. En waarom eigenlijk niet? Willen we deze vraag niet stellen vanwege het antwoord, of hebben we simpelweg geen antwoord en negeren we daarom deze vraag? Beide zijn even vreemd als verontrustend? Want laten we wel wezen, in onze wereld die iedere dag op zijn kop staat, zou het antwoord toch een fantastische verlossing kunnen zijn. Zodra veranderen namelijk vanzelf van de grond komt op het moment dat de situatie die zich aandient erom vraagt, wordt een hoop onnodige ellende bespaard. Zolang we reddeloos blijven toekijken dan zakken we steeds dieper de prut in.

Onze reis is dus het vinden van veranderen als macht der gewoonte. Want als mensen gewoontedieren zijn, waarom is veranderen dan geen gewoonte? Waarom zien we een gewoonte slechts als een herhaling van hetzelfde en niet als een herhaling van steeds iets anders? Is veranderen geen gewoonte, als verandering continu is? Geldt het niet veranderen als gewoonte dan alleen binnen organisaties? En hoe zijn we dan eigenlijk aan deze slechte gewoonte gekomen? Of is het gewoon om ons niet aan gewoonten te houden? Kortom, er is genoeg om ons af te vragen.

Het beantwoorden van hoe wordt veranderen een gewoonte heeft mij doen realiseren dat wat doorgaans onbetwistbaar geloofd wordt als waar, en daardoor vanzelfsprekend wordt aangenomen, niet meer is dan gefantaseerde en geïdealiseerde herhaling van hoe we dachten. Anderen hiervan doordringen is de enige kans om het zelfopgelegde veranderonvermogen te keren.  Want het zelfopgelegde onvermogen van ‘ik verander niet’ is de bron van falend veranderen. Deze denkwijze verandert alleen door het bewustzijn te verhogen dat er andere manieren van kijken, denken en doen zijn. Avonturiers die deze uitdaging met beide handen willen en durven aangrijpen zijn bij deze van harte uitgenodigd om vrij rond te dolen en hun ideeën te delen. Samen leren om zelf te veranderen.

Verander anders