Ontstaan

Bliksem en donderslag

Hoe ontstaat een verhaal? Vooral een verhaal als deze? Eigenlijk heel simpel. Ieder verhaal is namelijk een geordende verzameling van gebeurtenissen. Dus wat plaats vindt en zelf is ervaren ligt aan de basis van  ditverhaal. Maar is wat ervaren is ook de moeite waard om tevertellen en aan te horen? Wel,  dat mag de lezer zelf bepalen. Natuurlijk kan ook dit verhaal volledig verzonnen worden door het doodleuk uit de duim te zuigen, maar dit soort geromantiseerde fictie past niet bij de harde realiteit van iedere dag. Jammer, want er is niets eenvoudigers dan onzin bedenken. Daarom wordt er ook zoveel gefantaseerd over organiseren en veranderen. Tot dusver heeft het alleen maar leuke anekdotes opgeleverd en complete chaos veroorzaakt. Want iedereen is de weg kwijt. Vandaar de behoefte aan bliksem en donderslag, want als wat gebeurt niet inslaat als een bom dan doet het niets.

Licht is er meteen, maar het verklarende geluid ebt nog lang na. Zo blijft de uitleg uit. Daarom loopt dit verhaal anders, in de ware geest van veranderen. Via gebeurtenissen die iedereen ervaart en ter discussie kan stellen, maar nimmer openbaar doet. Ervaringen die in een ander daglicht een gevoel van ‘huh, hoe kan dit’ oproepen. Zij vormen namelijk de basis van dit unieke en transformerende  verhaal.  Het zijn deze verwonderingen die de twijfel voeden in wat klakkeloos als waar wordt aangenomen. Vragen die uiteindelijk zo sterk resoneren, dat het zoeken naar antwoorden niet langer kan worden uitgesteld. Zo werd de drang naar een ander verhaal geboren.

De cartoons zijn gemaakt door Rex Frediani. Rex is een opkomend tekentalent die op een fantastische wijze gedachten weet om te zetten in illustraties die tot ieders verbeelding spreken.

Verander anders