Waarom Aerodynamisch Veranderen

Waarom Aerodynamisch Veranderen

Het pad leidt onverwacht naar de Muur van Onbegrip. De hommel vliegt er met een klap tegenaan. Onthutst stuitert hij terug, geveld door de hommelmythe die zijn vermogen om te vliegen miskent. Zijn gave past niet in het gangbare model van denken omdat er nog geen verklaring bestaat voor zijn vliegkunst. Beduusd staart hij naar de muur en probeert hij te begrijpen waarom de werkelijkheid het onderspit delft.

Verander anders