Veranderplot

Veranderplot

De hommel probeert achter het veranderplot te komen. Door de trukendoos open te maken, ontdekt hij dat het plot keer op keer de wending heeft van de veranderaar die met een instrument te voorschijn springt. De hommel schrikt zich rot. Eenmaal weer bijgekomen probeert de veranderaar hem te overtuigen dat zijn instrument iedere organisatie kan (om)vormen. Dat gelooft de hommel niet want veranderen vraagt volgens hem eveneens de juiste actoren en factoren. Wat uiteindelijk de doorslag geeft, wordt hem niet duidelijk.

Verander anders