Verandergenres

Verandergenres

Op de kaart van het veranderlandschap bestudeert de hommel de indeling in genres. Hij komt er al snel achter dat de kaart niet een waarheidsgetrouwe weergave is van de feitelijke werkelijkheid. Hele delen staan er niet op en de ogenschijnlijke orde komt bedenkelijk over. Peinzend kijkt hij naar het onontgonnen gebied, dat in het echt veel groter is dan op de kaart staat aangegeven. De eenzijdigheid van de kaart baart hem zorgen. Ook de afwijkingen zitten hem niet lekker. Hij vraagt zich af waarom de kaart er zo uitziet.

Verander anders