De wereld van verhalen

De wereld van verhalen

Om de veranderverhalen te doorgronden gaat de hommel eerst uitpluizen wat verhalen nu eigenlijk zijn. Meteen merkt hij op dat een verhaal altijd een samenhangend, geordend geheel is, dat bestaat uit een verzameling van fictieve en feitelijke gebeurtenissen. Maar dan komt de hommel iets eigenaardigs aan de weet. De wijze waarop gebeurtenissen in een verhaalvorm zijn gegoten, bepalen de geloofwaardigheid van zowel het verhaal als de verteller. Stomverbaasd valt zijn mond open. In de juiste vorm gaan verhalen vanzelf een eigen leven leiden. Ze vallen bij het grote publiek in de smaak, zolang ze maar een gevoelige snaar raken. De inhoud doet er eigenlijk heel weinig toe.

Verander anders