Samenvatting

Waarom veranderen niet van de grond komt

Groeit het onbehaaglijke gevoel dat de wijze waarop we organiseren en veranderen niet langer werkt? Komt het allemaal geforceerd, ongefundeerd en kunstmatig over? Krijgen nieuwe managementconcepten en veranderinstrumenten steeds minder van de grond? Moe van variaties op hetzelfde thema, die als ultieme oplossing worden aangeprezen? Ooit verwonderd over waarom er alleen maar succesverhalen zijn terwijl we van falen kunnen leren? Nooit afgevraagd waarom alle verhalen gaan over het management terwijl het juist de medewerkers zijn die het doen? Wel eens stilgestaan bij waarom we ervan uitgaan dat veranderen begint bij het denken alvorens te doen? De buik vol van antwoorden op niet gestelde vragen en vragen zonder bruikbare antwoorden? Ga dan mee op zoek naar Veranderen als Tweede Natuur.

Een geloof dat zich zal openbaren als eenzijdig en beperkend.

Verhalenderwijs wordt de spiegel voorgehouden om inzicht te krijgen in het huidige verandergeloof.Door kritisch de verhalen van de hoofdstroom in de managementliteratuur te ontleden en tegen het licht te houden wordt dit denken blootgesteld aan de vele vragen die het oproept. Het gaat hier om de verhalen die in artikelen en boeken te lezen zijn, of op congressen en seminars met passie en overtuiging worden verteld. Deze vragen leiden naar een nog onontgonnen gebied en bieden een andere kijk op organiseren en veranderen.  Aerodynamich veranderen is het van de grond komen van vernieuwend inzicht en begint bij onderzoeken waarom veranderen nu niet van de grond komt. Welkom bij de start van ontluikende en ontluisterende ontdekkingen die de verbeelding tarten en heilige huisjes aantasten.

Verander anders