Author Archive | Hugo Meijers

Ik veranderen? Echt niet!

Ik veranderen? Echt niet!

Moeiteloos wisselen we de hele dag van gedaanten in een ander personage. Zonder er erg in te hebben schakelen we van partner naar ouder, van volger naar initiatiefnemer, van medestander naar tegenstander en van sportieveling naar tv-junkie. Zo voeren we met vermeende expertise continu een aangeleerd script op. Maar wat als de expertise ontbreekt of […]

Continue Reading
Vuistregels voor gedragsverandering (3)

Vuistregels voor gedragsverandering (3)

In twee eerdere columns is stil gestaan bij het concreet maken van gedrag, het slechten van gedragsbeperkende muren en het bespelen van de omgeving. Maar er is meer om ander gedrag van de grond te laten komen en mensen te helpen zichzelf te ontstijgen.Geef gedrag dus vleugels. Lees verder…

Continue Reading
Vuistregels voor gedragsverandering (2)

Vuistregels voor gedragsverandering (2)

Slecht muren en speel met de omgeving. Onder deze noemer is de tweede column over vuistregels voor gedragsverandering gepubliceerd. In de eerste column met vuistregels is de focus gelegd op gedrag zo concreet mogelijk maken. Het doorbreken van ingesleten routines vereist namelijk het gericht oefenen. Anders weten we niet wat verwacht wordt om al doende […]

Continue Reading
Vuistregels voor gedragsverandering

Vuistregels voor gedragsverandering

Hoe krijgen we beweging in gedrag? Een vraag waar velen mee worstelen. Dat komt doordat we gedrag willen aandoen en liever niet praten over (wan)gedrag. En dat werkt niet echt bevorderlijk. Daarnaast leunt het hedendaags veranderen te eenzijdig op het betekenis geven zonder oog te hebben voor beleving. Ratio en hoofd dicteren over emotie en […]

Continue Reading
Nog meer manieren

Nog meer manieren

Nog meer manieren om verandering te torpederen: Waar hardnekkige overtuigingen toe kunnen leiden is weer een nieuwe column en het vervolg op twee eerdere columns. Hierin wordt uit de doeken gedaan hoe we geheid een verandering de grond inboren. Zeker als de volgende zes manieren de boventoon voeren om gedragsverandering te blokkeren. Lees verder…

Continue Reading
Zes manieren om verandering om zeep te helpen

Zes manieren om verandering om zeep te helpen

Veranderingen mislukken grotendeels, of zo moeten we steeds maar blijven geloven. Waarom ze niet brengen wat is beoogd blijft in het ongewisse. En dat is opmerkelijk. Want iedereen heeft hier ervaring mee en weet drommels goed waar de schoen wringt. Kijk maar eens naar de volgende beproefde manieren om het veranderen vakkundig te torpederen. Lees […]

Continue Reading
Hoezo falen veranderingen?

Hoezo falen veranderingen?

Volgens de mondiale leer falen de meeste organisatieveranderingen. Maar waar is deze overtuiging eigenlijk op gebaseerd? Op het elkaar decennia lang napraten? Dat zou zo maar kunnen. Want er bestaat geen eenduidig begrip over falen of mislukken. Er zijn geen geaccepteerde definities, criteria en normen. Desondanks blijft iedereen rondbazuinen dat veranderingen veelal de mist in […]

Continue Reading
Faalreden 13

Faalreden 13

Veranderkunde wordt geregeld neergezet als veranderkunst. Het is wel een kunst die we nog steeds niet verstaan. Te vaak gaat het mis en bereiken we niet het beoogde. En waar ligt dat dan aan? Niemand die het echt weet. De ontelbare zoektochten naar het verandermysterie hebben niets wezenlijks opgeleverd. Niet aflatend blijven we succesfactoren uit […]

Continue Reading
Faalreden 12

Faalreden 12

In Wie speelt met een brandend platform, brandt de eigen vingers heb ik een vurig pleidooi gehouden om te breken met beelden die angst inboezemen. Angst aanjagende beelden kunnen namelijk brandhout zijn. In Verandermetaforen schieten schromelijk tekort staan tal van voorbeelden die we gebruiken voor veranderen. Beeldspraak is het koeterwaals van het veranderen. We gebruiken […]

Continue Reading
Onszelf ontstijgen

Onszelf ontstijgen

Laten we stoppen met een verandering voor anderen bedenken en vertellen wat anders te gaan doen. Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen anderen proberen te veranderen en ze te helpen zichzelf te veranderen. Het moment is dan ook daar om het fenomeen veranderen op een nieuwe manier te bezien. Dat is veranderen zien als […]

Continue Reading
Nieuw artikel

Nieuw artikel

Waar vluchtplannen, luchtledige voorstellingen en automatische piloten toe leiden? Dat lees je allemaal in het nieuwe artikel op de website van Management & Consulting. Het luidt het nieuwe tijdperk van organiseren van veranderingen in, dat op 21 december begint. Klik hier om te downloaden.

Continue Reading
Faalreden #10

Faalreden #10

Interveniëren is ingrijpen en het uitoefenen van invloed in de veronderstelling het zelf beter te weten en niet langer te hoeven ondergaan. Op deze leest geschoeid plaats de gevestigde orde ̶ voornamelijk management en bestuurders ̶ zich buiten en boven elke verandering. Het zijn altijd de medewerkers die de verandering ontvangen, mogen ondergaan en moeten […]

Continue Reading

Verander anders